Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zatorowość płucna wysokiego ryzyka zgonu z uniesieniem ST w EKG w V1-V5 u pacjenta z przewlekłym nadciśnieniem płucnym wtórnym do włóknienia płuc

Autor:
Ilona Jędrzejewska, Jacek Sawicki, Maciej Janiszewski, Mirosław Dłużniewski
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2014
Tom:
16
Numer:
1
Strona początkowa:
60
Strona końcowa:
64
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zatorowość płucna, uniesienie ST, nadciśnienie płucne, włóknienie płuc.
Czytaj

Zatorowość płucna może przypominać ostry zespół wieńcowy (OZW) ze względu na podobieństwo objawów klinicznych, zmiany w EKG oraz podwyższone stężenie troponiny. Uniesienie ST w odprowadzeniach przedsercowych w EKG jest jednak nietypowym objawem zatorowości płucnej. Przedstawiamy przypadek ostrej zatorowości płucnej z obrazem przypominającym zawał serca z uniesieniem ST w EKG u 84-letniego pacjenta z przewlekłym nadciśnieniem płucnym.