Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Epidemiologia zakażeń grzybiczych skóry i jej przydatków w materiale Przychodni Dermatologicznej SM ZOZ w Białymstoku

Autor:
Jerzy Boliński, Elżbieta Krajewska-Kułak, Cecylia Łukaszuk, Janina Bolińska, Swietłana Sakowicz
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2003
Tom:
10
Numer:
2
Strona początkowa:
119
Strona końcowa:
127
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
grzybice, epidemiologia, Białystok
Czytaj

Wprowadzenie: Flora grzybicza ulega stałym zmianom, ilościowym i jakościowym, zależnym od środowiska. Doniesienia kliniczne wskazują, że gwałtownie wzrasta liczba grzybic wywołanych przez drobnoustroje od dawna uznane za patogenne, jak również przez grzyby, które do tej pory nie były za takie uważane. Cel: Celem pracy była analiza flory mitologicznej oraz ocena częstotliwości występowania grzybicy w latach 1996-2001, u chorych ze środowiska miejskiego, zgłaszających się z powodu zmian w zakresie skóry i przydatków do Miejskiej Przychodni Dermatologicznej SM ZOZ w Białymstoku. Materiał: Analizie zostały poddane historie chorób osób diagnozowanych w kierunku grzybicy, wyselekcjonowane z 141 859 pacjentów zgłaszających się w latach 1996-2001 do Poradni Dermatologicznej SM ZOZ w Białymstoku celem diagnostyki i leczenia. Wyniki: Wykazano, że: systematycznie wzrasta liczba zakażeń grzybiczych; grzybica była rozpoznawana przede wszystkim wczesną wiosną i latem; infekcje grzybicze najczęściej obejmowały populację pacjentów w wieku 40-69 lat; grzybice częściej rozpoznawano w grupie mężczyzn niż kobiet; u chorych najczęściej występowały zakażenia jednoogniskowe; dominującą postacią kliniczną była grzybica paznokci stóp; dermatofity antropofilne są głównymi patogenami zakażeń grzybiczych na terenie miasta Białegostoku.