Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: System oceny stanu ogólnego pacjenta - prezentacja nowej metody

Autor:
Tomasz Waszyrowski, Wojciech Tylman, Andrzej Napieralski, Tamara Trafidło, Sebastian Majewski, Marek Kamiński, Zbigniew Kulesza, Rafał Kotas, Paweł Marciniak, Radosław Tomala, Maciej Wenerski, Paweł Górski
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2014
Tom:
16
Numer:
2
Strona początkowa:
83
Strona końcowa:
87
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
intensywna terapia, choroby układu krążenia, choroby układu oddechowego, nagłe zatrzymanie krążenia, monitor funkcji życiowych.
Czytaj

Choroby układu krążenia stanowią główną przyczynę zgonów w Polsce, jak również są najczęstszą przyczyną hospitalizacji. Bezpośrednią przyczyną zgonów w trakcie leczenia szpitalnego jest przeważnie nagłe zatrzymanie krążenia. Pomimo rozwoju technik monitorowania i postępów w wiedzy dotyczącej resuscytacji nagłe zatrzymanie krążenia nadal jest obciążone złym rokowaniem. Autorzy omówili współczesne kierunki rozwoju technik monitorowania funkcji życiowych w medycynie. Na tle dotychczasowych osiągnięć w tej dziedzinie zaprezentowano nową koncepcję systemu służącego do monitorowania stanu ogólnego i oceny ryzyka wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia na podstawie automatycznej analizy sygnałów uzyskanych z typowego monitora funkcji życiowych.