Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Infekcyjne zapalenie wsierdzia prawostronnych jam serca - odmienności diagnostyczne i terapeutyczne

Autor:
Halina Błaszczyk, Ewa Dąbrowska-Żamojcin, Andrzej Pawlik
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2014
Tom:
16
Numer:
2
Strona początkowa:
88
Strona końcowa:
91
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
prawostronne infekcyjne zapalenie wsierdzia, diagnostyka.
Czytaj

Prawostronne zapalenie wsierdzia stanowi 5-10% przypadków infekcyjnego zapalenia wsierdzia (IZW) i coraz częściej występuje u osób nadużywających dożylnie narkotyków. Celem artykułu jest obszerne omówienie przyczyn, objawów klinicznych, diagnostyki i leczenia prawostronnego zapalenia wsierdzia. Postęp w medycynie, nowe kryteria diagnostyczne, a przede wszystkim nowe techniki badawcze znacznie rozszerzyły możliwości rozpoznania prawostronnego zapalenia wsierdzia. Najczęściej czynnikiem patogennym jest Staphylococcus aureus. Często pierwsze objawy są niespecyficzne i są to gorączka, objawy z układu oddechowego, rzadziej obserwuje się typowe dla lewostronnego IZW objawy zatorowe. Szybka diagnoza wymaga potwierdzenia bakteriologicznego. W diagnozie pomaga zwykle echokardiografia przezklatkowa (transthoracic echocardiography ? TTE), a w przypadku wątpliwości wykonuje się badanie przezprzełykowe (transoesophageal echocardiography ? TOE). Zwykle rodzaj czynnika patogennego oraz rozmiar wegetacji mają największe znaczenie prognostyczne. Często rozwiązaniem może być antybiotykoterapia, ale u 50% pacjentów potrzebna jest interwencja chirurgiczna.