Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ciąża i poród u pacjentki z zespołem Eisenmengera

Autor:
Ewa Mroczek, Jacek Kusa
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2014
Tom:
16
Numer:
2
Strona początkowa:
99
Strona końcowa:
102
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zespół Eisenmengera, ciąża, poród, nadciśnienie płucne.
Czytaj

36-letnia kobieta z zespołem Eisenmnegera w przebiegu wrodzonej wady serca (ubytek w przegrodzie międzykomorowej) została przyjęta na Oddział Ginekologii i Położnictwa w 33. tygodniu pierwszej ciąży z powodu niewydolności łożyska i zagrażającej zamartwicy płodu. Ciążę zakończono cięciem cesarskim w trybie pilnym. Po porodzie rozpoczęto leczenie nadciśnienia płucnego. Wnioski: ciąża i poród u kobiety z zespołem Eisenmengera, mimo że stanowią olbrzymie zagrożenie, mogą być zakończone powodzeniem.