Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Terapia akustyczną falą uderzeniową w zaawansowanej chorobie wieńcowej - przegląd piśmiennictwa

Autor:
Piotr Zając, Urszula Cieślik-Guerra, Jarosław D. Kasprzak
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2014
Tom:
16
Numer:
3
Strona początkowa:
128
Strona końcowa:
130
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
terapia ultradźwiękową falą uderzeniową, choroba wieńcowa, angiogeneza.
Czytaj

Coraz większym problemem współczesnej kardiologii jest rosnąca liczba pacjentów z zaawansowaną chorobą wieńcową (advanced coronary artery disease ? advanced CAD), dla których nie ma opcji skutecznej rewaskularyzacji zarówno metodami przezskórnymi, jak i chirurgicznymi. Aktualnie prowadzone są badania eksperymentalne nad alternatywnymi metodami terapii zaawansowanej CAD. Jedną z najbardziej obiecujących nowych form leczenia jest terapia falą uderzeniową (extracorporeal shock wave therapy ? ESWT), która wykorzystuje bardzo krótkie fale akustyczne o dużym ciśnieniu. Jej największymi zaletami są nieinwazyjność, łatwość aplikacji, bezbólowość (nie wymaga znieczulenia) oraz praktycznie nieobecność efektów ubocznych. W poniższym opracowaniu przedstawiamy aktualny stan wiedzy oraz najnowsze doniesienia dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania ESWT u pacjentów z zaawansowaną postacią CAD.