Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Aktualności kardiologiczne - nowości z badań klinicznych

Autor:
Dawid Muszyński, Piotr Lipiec
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2014
Tom:
16
Numer:
3
Strona początkowa:
131
Strona końcowa:
124
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
aktualności kardiologiczne, nowości z badań klinicznych.
Czytaj

W artykule opisano wyniki ostatnio opublikowanych badań klinicznych dotyczących wpływu bezsenności na występowanie niewydolności serca, związku między stosowaniem leków przeciwpsychotycznych a ryzykiem zawału mięśnia sercowego, wyników podania mezenchymalnych komórek macierzystych w skojarzonej terapii z urządzeniami wspomagającymi czynność lewej komory, znaczenia niewykrywalnego stężenia wysokoczułej troponiny T dla wykluczenia zawału mięśnia sercowego, odległych korzyści z dożylnego podania metoprololu przed reperfuzją u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego, a także ryzyka wystąpienia końcowego stadium niewydolności nerek i śmierci u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, u których wystąpiło zdarzenie sercowo-naczyniowe. Omówiono również wyniki badań dotyczących leczenia zabiegowego, w tym efektów operacji kardiochirurgicznych u krytycznie chorych pacjentów z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia, oceny efektów zabiegu ablacji u pacjentów z migotaniem przedsionków oraz efektów angioplastyki uwapnionych zmian tętnic wieńcowych u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym.