Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Czteromiesięczne niemowlę z zapaleniem mięśnia sercowego i zespołem Blanda-White?a-Garlanda - trudne rozpoznanie

Autor:
Anna Sysa-Dedecjus, Katarzyna Okrasa, Magdalena Pierzchała, Katarzyna Ostrowska, Jadwiga A. Mall
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2014
Tom:
16
Numer:
3
Strona początkowa:
135
Strona końcowa:
137
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
mięsień sercowy, naczynia wieńcowe, echokardiografia, kardiomiopatia rozstrzeniowa, niemowlę.
Czytaj

Zapalenie mięśnia sercowego oraz nieprawidłowe odejście lewej tętnicy wieńcowej od tętnicy płucnej są to rzadkie anomalie układu krążenia, obie obciążone znaczną śmiertelnością. Rokowanie pogarsza się w przypadku opóźnienia wdrożenia odpowiedniego leczenia, dlatego tak istotne jest uwzględnienie tych patologii w diagnostyce różnicowej kardiomiopatii rozstrzeniowej, do której prowadzą obie, i tym samym uniknięcie niekorzystnego zakończenia leczenia.