Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Czynniki ryzyka, epidemiologia i klinika grzybic w ostrych białaczkach

Autor:
Jadwiga Nowicka
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2003
Tom:
10
Numer:
2
Strona początkowa:
135
Strona końcowa:
143
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
ostra białaczka, czynniki ryzyka, klinika grzybic
Czytaj

Chorzy na ostre białaczki są predysponowani do rozwoju infekcji grzybiczych w wyniku ilościowego i jakościowego uszkodzenia granulocytów i mono-cytów, pogłębiające się w toku choroby i leczenia. Uszkodzone śluzówki są wrotami infekcji, stanowią ognisko zakażenia i miejsce wyjścia systemowej inwazji. Diagnostyczne i terapeutyczne procedury (np. cewniki naczyniowe) zwiększają również ryzyko zakażenia. Mimo iż najczęstszym patoge-nem grzybiczym jest Candida albicans, wzrasta liczba infekcji wywołanych przez inne szczepy Candida. Rodzaj Aspergillus jest drugim co do częstości występowania patogenem grzybiczym, cechującym się inwazją naczyń z wytworzeniem w nich zakrzepów, podobnie jak w rzadziej występującym zakażeniu Mucor. Znajomość obrazu klinicznego grzybic i identyfikacja patogenu są potrzebne do podjęcia właściwego rozpoznania i leczenia grzybic w ostrych białaczkach.