Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Fagocytoza blastopor Candida albicans i lateksu przez granulocyty krwi obwodowej chorych na ostrą białaczkę (AL)

Autor:
Jadwiga Nowicka
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2003
Tom:
10
Numer:
3
Strona początkowa:
169
Strona końcowa:
172
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
Candida albicans, lateks, fagocytoza, ostra białaczka
Czytaj

Podjęto badanie fagocytozy Candida albicans i lateksu przez granulocyty chorych na ostrą białaczkę (AL) przed leczeniem (AL/b.t) i w całkowitej remisji (AL/CR). Przebadano 32 chorych na AL/b.t. i 21 osób w CR oraz 21 osób zdrowych (grupa kontrolna - Control). W badanych grupach oznaczono odsetek fagocytujących granulocytów (PG) i wskaźnik fagocytozy (Pl). Jako czynnika opsonizującego użyto autologicznej surowicy. Średnia PG Candida albicans (33,1%±23,6) i średnia Pl (1,74±0,79) AL/b.t. były istotnie statystycznie niższe w porównaniu ze średnimi AL/CR (odp. 75,1%±10,4, 2,65±0,54). Średnia PG lateksu (53,9%±21,3) i średnia Pl (9,43±4,15) grupy AL/b.t. była statystycznie istotnie niższa w porównaniu ze średnimi grupy w CR (odp. 87%±9, 18,58±4,12). Średnie grupy kontrolnej - PG lateks (94,2%±3,52) i średnia Pl (19,34+1,98) były istotnie statystycznie wyższe w porównaniu z AL/CR. Badania wskazują, że upośledzenie aktywności fagocytarnej u chorych na AL, dodatkowo do granulocytopenii wynikającej z choroby, jest jednym z czynników odpowiedzialnych za wysokie występowanie grzybiczych i bakteryjnych infekcji u tych chorych.