Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Flora mikologiczna w środowisku Domu Pomocy Społecznej im. Helclów w Krakowie w różnych porach roku

Autor:
Anna B. Macura, Agnieszka Gniadek
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2003
Tom:
10
Numer:
3
Strona początkowa:
179
Strona końcowa:
185
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
grzyby w środowisku wewnętrznym, dom pomocy społecznej, zespół chorego budynku
Czytaj

Dokonano oceny mikologicznej środowiska Domu Pomocy Społecznej im. Helclów w Krakowie na przestrzeni czterech pór roku w latach 1999-2001. Zbadano powietrze wybranych 26 pomieszczeń, ściany 10 sal chorych oraz skórę 17 pensjonariuszy przebywających w dwóch oddziałach różniących się standardem. Liczbę grzybów w powietrzu zbadano metodą aspiracyjną (MAS 100). Próbki grzybów ze ścian pomieszczeń izolowano metodą odci-skową (Count-Tact), a ze skóry pensjonariuszy metodą wymazów. W zależności od pory roku stwierdzano w powietrzu badanych pomieszczeń statystycznie istotne różnice ilości izolowanych grzybów (p<0,001). Ze wszystkich miejsc pobierania (powietrze, ściana, skóra) izolowano te same gatunki i rodzaje grzybów.