Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Obraz kliniczny skórno-limfatycznej sporotrychozy na początku XX w. uwieczniony w mulażach

Autor:
Rafał Białynicki-Birula, Tatiana Szymczak, Eugeniusz Baran, Tomasz Kołodziej
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2003
Tom:
10
Numer:
3
Strona początkowa:
187
Strona końcowa:
191
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
sporotrychoza, obraz kliniczny, diagnostyka, mulaże

Sporotrychoza (choroba Schencka) występuje najczęściej jako odmiana skómo-limfatyczna. Znajomość obrazu klinicznego pozwala na wczesne rozpoznanie schorzenia. Ponieważ choroba praktycznie nie występuje w Polsce, szczególne znaczenie w nauczaniu mają mulaże (woskowe figury) przedstawiające chorobę Schencka. Należy zdawać sobie sprawę, że sporotrychoza może zyskać znaczenie w przyszłości w wyniku szerzenia się epidemii AIDS, a wtedy zdobyta wcześniej wiedza może okazać się bardzo wartościowa. Przeprowadzone badania pozwoliły ponadto zauważyć, że dość powszechnie występująca w naszej części Europy pod koniec XIX i na początku XX w. sporotrychoza z nieznanych przyczyn uległa wygaszeniu.