Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Grzybica skóry gładkiej tułowia i drożdżyca przewodu pokarmowego u pacjenta po radioterapii z powodu grasiczaka - opis przypadku

Autor:
Ewa Plomer-Niezgoda, Anita Hryncewicz-Gwóźdź, Joanna Maj
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2003
Tom:
10
Numer:
3
Strona początkowa:
223
Strona końcowa:
226
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
nawracająca kandydoza, dermatofitoza, grasiczak, radioterapia
Czytaj

Cel: Opisano przypadek pacjenta po operacyjnym usunięciu grasiczaka oraz po dwukrotnej radioterapii, u którego obserwowano nawracającą kandydo-zę jamy ustnej i przełyku oraz przewlekłą grzybicę skóry gładkiej. Opis: W hodowli popłuczyn z przewodu pokarmowego uzyskano Candida albicans. Oznaczono lekooporność wyhodowanago szczepu. Ze zmian skórnych wyhodowano Epidermophyton floccosum. Wykazano także obecność ciemnoczerwonych nici grzyba w badaniu histopatologicznym (barwienie metodą PAS). W badaniach dodatkowych stwierdzono obniżenie poziomu limfocytów CD 4+. Do leczenia włączono flukonazol w dawce 100 mg/dobę, uzyskując dobry efekt terapeutyczny. Wnioski: Nawracające grzybice przewodu pokarmowego i przewlekła grzybica skóry są związane z obniżonym poziomem limfocytów CD4+, prawdopodobnie po radioterapii.