Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Grzybicza i bakteryjna flora wałów paznokciowych u pacjentów z wieloogniskowym zakażeniem Candida spp.

Autor:
Elżbieta Krzemińska-Jaśkowiak, Magdalena Dembińska, Zefiryn Cybulski, Zygmunt Adamski, Jerzy Chylak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2003
Tom:
10
Numer:
4
Strona początkowa:
249
Strona końcowa:
253
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
wały paznokciowe, kandydoza, zakażenia wieloogniskowe
Czytaj

Wstęp: Grzyby z rodzaju Candida i dermatofity odgrywają znaczną rolę w zakażeniach wałów paznokciowych. Cel pracy: Określenie grzybiczej i bakteryjnej flory, chorych na grzybicze zapalenie wałów paznokciowych oraz określenie, czy zakażenia grzybicze u tych pacjentów mają charakter zakażenia jednoogniskowego czy są to zakażenia wieloogniskowe. Materiał i metody: Badano 31 pacjentów (27 kobiet i 4 mężczyzn). Do badań bakteriologicznych pobierano materiał z wałów paznokciowych, wymaz z jamy ustnej, wymaz z ucha zewnętrznego, mocz, kał i wymaz z pochwy u kobiet. Hodowane drobnoustroje diagnozowano za pomocą rutynowych procedur. Lipolityczne i proteolityczne właściwości grzybów z rodzaju Candida określano wg procedury opisanej przez Staiba i Wernera. Właściwości hydrolityczne Candida spp. były określane za pomocą zestawu API ZYM (bioMerieux). Wrażliwość hodowanych grzybów z rodzaju Candida na leki an-tygrzybicze określano posługując się systemem komputerowym (ATB Fungus). Wyniki: Jednoogniskową infekcję wywołaną przez grzyby z rodzaju Candida znaleziono tylko u 4 pacjentów (13,0%), 12 osób (38,7%) miało 2 ogniska zakażenia, 13 (41,9%) - 3 ogniska zakażenia, a 2 (6,4%) - 4 ogniska zakażenia spowodowane przez Candida spp. Ze wszystkich pobranych materiałów najczęściej izolowano C. albicans. Ze względu na ujawniane właściwości lipolityczne i proteolityczne wśród szczepów C. albicans wyróżniono 4 wzory enzymatyczne. Porównanie właściwości enzymatycznych szczepów C. albicans izolowanych z wałów paznokciowych i innych ognisk zakażenia nie wykazało żadnych istotnych różnic. W 7 przypadkach szczepy C. albicans izolowane z wałów paznokciowych i innych ognisk zakażenia tego samego pacjenta miały identyczne właściwości enzymatyczne i ten sam wzór lekowrażliwości na leki antygrzybicze. U pozostałych pacjentów szczepy C. albicans izolowane z wałów paznokciowych i innych ognisk zakażenia nie wykazywały takich podobieństw. 5-fluorocytozyna, amfoterycyna B i nys-tatyna okazały się najskuteczniejszymi lekami przeciw prawie wszystkim badanym szczepom z rodzaju Candida. Mikrokoki, enterokoki i gronkowce były najczęstszymi bakteriami towarzyszącymi zakażeniom wałów paznokciowych wywołanych przez C. albicans. Wnioski: Większość pacjentów chorujących na zakażenie wałów paznokciowych wywołanych przez C. albicans miała kilka ognisk zakażenia i celowe jest poszukiwanie dodatkowych ognisk zakażenia w każdym przypadku grzybiczego zakażenia wałów paznokciowych.