Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena aktywności przeciwgrzybiczej preparatów chemicznych przeznaczonych do sanityzacji obuwia

Autor:
Bolesław Pawlik, Anna B. Macura, Barbara Sopata, Michalina Falkiewicz-Dulik
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2003
Tom:
10
Numer:
4
Strona początkowa:
285
Strona końcowa:
294
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
sanityzacja obuwia, profilaktyka grzybicy stóp
Czytaj

Wprowadzenie: Mimo wprowadzenia bardzo skutecznych metod terapii grzybicy stóp i paznokci, występują reinfekcje grzybicy po jej całkowitym wyleczeniu, jeżeli niewystarczająco stosuje się właściwe odgrzybianie obuwia (sanityzację). Cel pracy: Ocena działania przeciwgrzybiczego 5 preparatów chemicznych {Sanitized I, II, III, Vantocil, Proxel) w stosunku do grzybów drożdżopodob-nych, pleśniowych i dermatofitów. Materiał i metody: Zastosowano metodę rozcieńczeniową płytkową. Wyniki: Wykazano zróżnicowaną aktywność przeciwgrzybiczą ocenianych preparatów w stosunku do badanych szczepów grzybów. Wartości MIC wahały się w przedziale od 1 do >1O 000 mg/l. Wnioski: Najskuteczniejsze działanie przeciwgrzybicze wykazano dla Sanitizedu I oraz Proxelu w stosunku do wszystkich badanych szczepów grzybów, natomiast w stosunku do dermatofitów bardzo skuteczne okazały się Vantocil, Proxel i Sanitized III. Wydaje się, że oceniane środki chemiczne mogą być wykorzystane jako środki dezynfekcyjne i sanityzujące obuwie.