Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Grzybica paznokci u biorców przeszczepów nerek. Część I. Aspekty kliniczne

Autor:
Jolanta Węgłowska, Jacek Szepietowski, Bronisława Walów, Tomasz Szepietowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2003
Tom:
10
Numer:
4
Strona początkowa:
299
Strona końcowa:
305
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
grzybica paznokci, transplantacja nerki, immunosupresja, biorcy przeszczepów nerek
Czytaj

Wstęp: Biorcy przeszczepów nerek są szczególnie narażeni na choroby zakaźne, w tym grzybicę skóry i jej przydatków. Częstotliwość grzybicy paznokci u pacjentów po przeszczepie nerki wydaje się więc wyższa niż w ogólnej populacji. Cel pracy: Określenie częstotliwości występowania grzybicy paznokci w grupie biorców przeszczepów nerek, analiza jej obrazu klinicznego, wykazanie jej ewentualnego powiązania z wiekiem chorych, długością okresu po przeszczepie nerki oraz ze stosowanymi lekami i schematami leczenia immunosupresyjnego. Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 216 biorców przeszczepów nerek. Grupa kontrolna składała się z 843 pacjentów z rozpoznaną grzybicą paznokci, niepobierających leczenia immunosupresyjnego. Rozpoznanie grzybicy paznokci oparto na dodatnim wyniku bezpośredniego badania mikolo-gicznego i badania hodowlanego. Wyniki: Zakażenie grzybicze narządu paznokciowego stwierdzono u 19,9% badanych biorców przeszczepów nerek. U zdecydowanej większości chorych (90,7%) grzybica dotyczyła paznokci stóp. Najczęstszą manifestacją kliniczną grzybicy (76,75%) okazała się dalsza i boczna onychomikoza. Średni wiek pacjentów z grupy badanej okazał się istotnie wyższy (p