Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Grzybice głębokie u chorych na AIDS

Autor:
Halina Batura-Gabryel
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2003
Tom:
10
Numer:
4
Strona początkowa:
319
Strona końcowa:
324
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
grzybice głębokie, AIDS
Czytaj

Charakterystyczne dla przebiegu AIDS jest częste występowanie różnorodnych zakażeń oportunistycznych spowodowanych postępującymi głębokimi zaburzeniami funkcji układu odpornościowego chorych. Infekcje te w sposób istotny zwiększają ryzyko śmierci chorego na AIDS. Zakażenia spowodowane takimi grzybami, jak np. Cryptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum, Candida (szczególnie albicans), Coccidioides immitis, Aspergillus fumigatus i rzadziej innymi, są przyczyną grzybic głębokich i rozsianych. W tym artykule przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat najczęściej wykrywanych i najważniejszych grzybic głębokich występujących u chorych na AIDS. Należą do nich kryptokokoza, kandydoza, histoplazmoza, kokcidioi-domikoza, aspergiloza i rzadziej inne grzybice. Omówiono epidemiologię, przyczyny, sposoby diagnozowania, leczenia i profilaktyki tych zakażeń, ze zwróceniem uwagi na szczególną specyfikę przebiegu tych grzybic oraz trudności diagnostyczne i lecznicze występujące u chorych na AIDS.