Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Oznaczanie elastazy trzustkowej w kale w diagnostyce czynności zewnątrzwydzielniczej trzustki

Autor:
Agata Mikołajewska, Maria Jasińska, Leszek Paradowski
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Gastroenterologia Polska
Rok:
2002
Tom:
9
Numer:
3
Strona początkowa:
225
Strona końcowa:
229
ISSN:
1232-9886
Słowa kluczowe:
elastaza trzustkowa 1 w kale, czułość, specyficzność, niewydolność zewnątrzwydzielnicza trzustki
Czytaj

Niewydolność zewnątrzwydzielnicza trzustki przebiega wśród takich objawów klinicznych, jak uporczywa biegunka tłuszczowa oraz zespół niedoborów kalorycznych i witaminowych. Stan taki wymaga różnicowania ze schorzeniami o podobnych cechach klinicznych, a innym mechanizmie powstawania, czemu służy wiele inwazyjnych i nieinwazyjnych metod obrazowania oraz testów czynnościowych. Badania te są jednak często obciążające dla pacjenta, a nie zawsze odpowiednio precyzyjne. Artykuł opisuje możliwości diagnostyczne schorzeń przebiegających z zewnątrzwydzielnicza niewydolnością trzustki za pomocą testu ELISA na oznaczanie stężenia elastazy trzustkowej 1 w stolcu. Porównuje ten testz innymi dotychczas znanymi metodami diagnostycznymi, przede wszystkim z testem na oznaczanie aktywności chymotrypsyny w kale. Prezentuje współczesną wiedzę na temat metody FET, jej czułości i specyficzności, a także przydatności w diagnozowaniu przewlekłego zapalenia trzustki o różnym stopniu zaawansowania, mukowiscydozy i cukrzycy.