Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Przeciwciała przeciwko białku p53 w surowicy krwi chorych z nowotworami przewodu pokarmowego

Autor:
Dariusz Bielicki
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Gastroenterologia Polska
Rok:
2003
Tom:
10
Numer:
5
Strona początkowa:
431
Strona końcowa:
434
ISSN:
1232-9886
Słowa kluczowe:
nowotwory przewodu pokarmowego, przeciwciała anty p53, badania follow-up
Czytaj

W 1982 r. Crawford i wsp. stwierdzili przeciwciała przeciwko białku p53 w surowicy krwi chorych z rakiem sutka. Zaistniała więc możliwość analizy zmian genu p53 za pomocą prostych i relatywnie tanich testów serologicznych. W ostatnich latach przeciwciała przeciwko białku p53 są badane u ludzi z nowotworami złośliwymi w celu oceny częstości występowania i wpływu na rokowanie oraz monitorowania przebiegu choroby. Próbuje się również wykorzystać je do wczesnego wykrycia nowotworu u osób ze zwiększonym ryzykiem zachorowania. Celem niniejszego opracowania jest analiza opublikowanych danych dotyczących wykorzystania przeciwciał anty p53 w diagnostyce, prognozowaniu przebiegu i monitorowaniu terapii nowotworów przewodu pokarmowego, ze szczególnym uwzględnieniem raka jelita grubego.