Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Objawy gastroenterologiczne w przebiegu mukowiscydozy

Autor:
Robert Śmigiel, Franciszek Iwańczak
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Gastroenterologia Polska
Rok:
2003
Tom:
10
Numer:
5
Strona początkowa:
435
Strona końcowa:
440
ISSN:
1232-9886
Słowa kluczowe:
mukowiscydoza, objawy gastroenterologiczne, trzustka, wątroba, niedrożność smółkowa
Czytaj

Mukowiscydoza jest najczęstszym autosomalnorecesywnym defektem jednego genu kodującego przezbłonowe białko CFTR. Częstość występowania mukowiscydozy w Europie i w Polsce szacuje się na 1:2500 żywych urodzeń. Konsekwencją uszkodzenia genu CFTR jest zaburzenie transportu jonów chlorku przez błony komórkowe, skutkujące powstaniem gęstej i lepkiej wydzieliny we wszystkich egzokrynnych komórkach nabłonkowych, co doprowadza do przewlekłych schorzeń płuc i przewodu pokarmowego, do niedrożności nasieniowodów oraz wysokiego poziomu jonów chlorku w pocie. Liczne choroby i objawy gastroenterologiczne w przebiegu mukowiscydozy dotyczą całego układu pokarmowego. W niniejszej pracy omówiono najczęstsze choroby i objawy przewodu pokarmowego w przebiegu mukowiscydozy, patomechanizm ich powstawania, główne elementy diagnostyki i leczenia.