Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Kwas fitynowy jako potencjalny czynnik przeciwnowotworowy jelita grubego

Autor:
Ludmiła Węglarz, Beata Parfiniewicz, Zofia Dzierżewicz, Tadeusz Wilczok
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Gastroenterologia Polska
Rok:
2003
Tom:
10
Numer:
5
Strona początkowa:
441
Strona końcowa:
448
ISSN:
1232-9886
Słowa kluczowe:
kwas fitynowy, kolonocyty, nowotwory jelita grubego
Czytaj

Kwas fitynowy (sześciofosforan inozytolu) jest naturalnie występującym związkiem, który wykazuje różne aktywności biologiczne. Jedną z niezgłębionych, lecz potencjalnie ważnych aktywności jest jego działanie przeciwnowotworowe. Doświadczenia przeprowadzone in vivo i in vitro sugerują silne właściwości przeciwno-wotworowe (zarówno prewencyjne, jak i terapeutyczne) kwasu fitynowego w odniesieniu do jelita grubego. Oprócz hamowania proliferacji zmienionych nowotworowo kolonocytow, wpływa on na morfologię krypt jelitowych, szybkość apoptozy i stopień różnicowania komórek nowotworowych. Kwas fitynowy znajduje się w dużej ilości w diecie bogatej we włókno pokarmowe i dlatego uważa się, iż taka dieta zmniejsza ryzyko raka jelita grubego. Praca przedstawia aktualne fakty wskazujące na rolę kwasu fitynowego w ochronie przed rakiem jelita grubego z uwzględnieniem hipotetycznych mechanizmów jego działania przeciwnowotworowego.