Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Apoptoza w wątrobie

Autor:
Marcin Chmielewski, Krzysztof Linke, Maciej Zabel, Lilianna Szuber
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Gastroenterologia Polska
Rok:
2003
Tom:
10
Numer:
5
Strona początkowa:
453
Strona końcowa:
462
ISSN:
1232-9886
Słowa kluczowe:
apoptoza, Fas, TNF-a, hepatocyt
Czytaj

Homeostaza organizmu jest jednym z najważniejszych procesów. Prawidłowy rozwój i funkcjonowanie wielu organów uzależnione jest od życia i umierania komórek. Apoptoza to fizjologiczna, zaprogramowana śmierć komórki. Jest ona zależna od czynników zewnątrz- i wewnątrzkomórkowych, a uczestniczy w niej wiele substancji, przez co sam akt śmierci wydaje się skomplikowany. Hepatocyty ulegają programowanej śmierci. Aktywacja tego zjawiska następuje przez wiele czynników, ale chyba najważniejszymi są układy TNF-a/TNF-R1 i Fas/FasL. Niemały udział mają komórki nacieku zapalnego, które często współistnieją w patologiach wątrobowych. W niektórych stanach wątroby indeks apoptotyczny jest większy, w innych zaś mniejszy. Niektóre pozycje piśmiennictwa zostały wybrane w celu przedstawienia apoptozy komórek wątrobowych.