Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wpływ terapii metodą PUVA na stężenie podklas IgG w surowicach u chorych na łuszczycę

Autor:
Ryszard Żaba, Jacek Losy
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
1999
Tom:
1
Numer:
2
Strona początkowa:
71
Strona końcowa:
74
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
łuszczyca, podklasy IgG, leczenie metodą PUVA
Czytaj

Wprowadzenie: U chorych na łuszczycę poszukuje się markerów monitorujących leczenie. Wiele parametrów immunologicznych istotnie zmienia się u chorych leczonych metodą PUVA.Celem pracy było zbadanie wpływu leczenia metodą PUVA chorych na łuszczycę na poziomy podklas immunoglobuliny IgG w surowicach.Materiał i metody: Oznaczono poziomy podklas IgG w surowicach 14 chorych na łuszczycę leczonych metodą PUVA.Wyniki: Wykazano istotne statystycznie podwyższenie stężenia w surowicy IgG1 u chorych na łuszczycę w porównaniu do grupy kontrolnej. Wzrost poziomu IgG1 w trakcie leczenia metodą PUVA nie był istotny statystycznie. Nie znaleziono istotnych różnic stężenia IgG2, IgG3 i IgG4 między grupą kontrolną a grupą chorych na łuszczycę. Wskaźnik PASI nie korelował z poziomami podklas IgG w surowicach chorych na łuszczycę.Wnioski: 1) U chorych na łuszczycę stężenie w surowicy IgG1 jest istotnie statystycznie podwyższone. 2) Leczenie metodą PUVA nie wpływało na stężenie podklas IgG w surowicy chorych na łuszczycę.