Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Choroba pomostów żylnych aortalno-wieńcowych. Patogeneza i zapobieganie

Autor:
Krystyna Łoboz-Grudzień, Tomasz Hirnle, Katarzyna Kulczuga-Kaczmarek
Typ:
Artykuł redakcyjny
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2000
Tom:
2
Numer:
1
Strona początkowa:
11
Strona końcowa:
17
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
tętnice, choroba pomostów żylnych
Czytaj

Choroba pomostów żylnych ogranicza korzyści kliniczne zabiegów rewaskularyzacji tętnic wieńcowych za pomocą pomostów aortalno-wieńcowych. Postępy w zrozumieniu patologicznych procesów leżących u podłoża zamknięcia pomostów żylnych mogą przyczynić się do poprawy ich drożności. Autorzy dokonują przeglądu patomechanizmów choroby pomostów żylnych z uwzględnieniem procesów zakrzepowych, proliferacyjnych błony wewnętrznej oraz procesów miażdżycowych. Przedstawiono czynniki ryzyka predysponujące do zamknięcia pomostów żylnych, uwzględniając średnicę pomostowanej tętnicy, palenie papierosów, hiperlipoproteinemię, nadciśnienie tętnicze i cukrzycę. Przedstawiono strategię postępowania w zapobieganiu wczesnej i późnej okluzji pomostów żylnych. Aby zapobiegać zamknięciu pomostów żylnych, zaleczana jest wieloczynnikowa strategia, która obejmuje modyfikację czynników ryzyka, leczenie przeciwypłytkowe i agresywne obniżenie poziomu cholesterolu.