Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Analiza koszty-efektywność. Część 2

Autor:
Maciej Niewada, Krzysztof J. Filipiak
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2000
Tom:
2
Numer:
1
Strona początkowa:
65
Strona końcowa:
70
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
analiza koszty–efektywność, perspektywa, alternatywna procedura medyczna, koszty bezpośrednie i pośrednie, efekty kliniczne
Czytaj

W drugiej części kursu przedstawiona została jedna z podstawowych analiz farmakoekonomicznych – analiza koszty–efektywność. W tej analizie, podobnie jak w innych rodzajach pełnych analiz farmakoekonomicznych, koszty leczenia ujęte są w jednostkach pieniężnych. Natomiast skuteczność leczenia jest przedstawiona w postaci jednostek „naturalnych”, czyli takich samych lub zbliżonych do parametrów końcowych stosowanych w badaniach klinicznych. Analiza farmakoekonomiczna jest złożonym procesem identyfikacji, pomiaru i integracji danych o kosztach i efektach leczenia. W pierwszym etapie istotne jest określenie przedmiotu analizy i uwarunkowań klinicznych. Często analiza CEA jest wtórna do badania klinicznego, którego celem jest określenie skuteczności leczenia. Populacja objęta badaniem i warunki badania klinicznego odbiegają od warunków rzeczywistych, co nie jest bez znaczenia w analizie ekonomicznej. Ważną częścią analizy farmakoekonomicznej jest następnie wybór alternatywnej procedury medycznej, którą powinna być najtańsza lub najczęściej stosowana metoda postępowania klinicznego. Horyzont czasowy badania zależy od praktyki klinicznej i danych pochodzących z przeprowadzonych badań klinicznych. Natomiast modelowanie ekonomiczne służy ekstrapolacji danych z okresu obserwacji z badań klinicznych na dalsze lata. Wybór perspektywy badania determinuje pozycje kosztów uwzględnione w analizie. W dalszej kolejności informacje o efektach klinicznych są bezpośrednio zaczerpnięte z badań klinicznych lub poddane pewnym modyfikacjom mającym na celu zwiększenie praktycznego wymiaru wyników analizy farmakoekonomicznej. Następne etapy analizy zostaną omówione w kolejnych częściach kursu.