Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Leki przeciwpłytkowe - blokery płytkowego receptora fibrynogenu

Autor:
Czesław S. Cierniewski
Typ:
Artykuł redakcyjny
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2000
Tom:
2
Numer:
2
Strona początkowa:
105
Strona końcowa:
110
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
integryny, receptor fibrynogenu, inhibitory, badania kliniczne
Czytaj

Glikoproteina IIb/IIIa (aIIbb3), należąca do rodziny adhezyjnych receptorów integrynowych jest białkiem, które występuje wyłącznie w płytkach krwi. Receptor ten jest nieaktywny w płytkach będących w stanie spoczynku. Pod wpływem odpowiednich aktywatorów podlega zmianom konformacyjnym, przechodząc w stan aktywny, w którym wiąże wysokocząsteczkowe białka, w tym fibrynogen i czynnik von Willebranda. Dzięki tej reakcji zachodzi agregacja płytek, prowadząca do wytworzenia skrzepu hemostatycznego. Reakcje te odgrywają zasadniczą rolę podczas homeostazy naczyniowej i zapobiegają nadmiernym krwawieniom po uszkodzeniu ściany naczyń. Narastanie skrzepliny może prowadzić jednak do zakrzepicy i jest – w skali światowej – jedną z najczęstszych przyczyn zgonów. Receptor dla fibrynogenu jest zatem doskonałą tarczą dla farmakologicznej interwencji ukierunkowanej na przeciwdziałanie agregacji płytek. Opracowano wiele różnorodnych inhibitorów receptora fibrynogenu, z których trzy, tj. abciximab, eptifibatid i tirofiban, znalazły już zastosowanie jako skuteczne leki przeciwpłytkowe.