Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zastosowanie inhibitorów receptora płytkowego IIb/IIIa w połączeniu z fibrynolizą w leczeniu ostrego zawału serca

Autor:
Leszek Bryniarski, Artur Klecha, Adam M. Curyło
Typ:
Artykuł redakcyjny
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2000
Tom:
2
Numer:
2
Strona początkowa:
113
Strona końcowa:
116
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
inhibitory receptora płytkowego IIb/IIIa, fibrynoliza, zawał mięśnia serca
Czytaj

Uzyskanie drożności tętnicy odpowiedzialnej za zawał ma duże znaczenie w rokowaniu chorych z zawałem mięśnia serca. Zasadniczym sposobem leczenia od wielu lat jest leczenie trombolityczne. Po lepszym poznaniu roli płytek krwi w patogenezie zawału próbuje się kojarzyć leczenie fibrynolityczne z podaniem inhibitora receptora płytkowego IIb/IIIa w celu poprawienia skuteczności fibrynolizy. W niniejszym artykule omówiono rolę antagonistów receptora płytkowego IIb/IIIa w leczeniu zawału mięśnia serca, podsumowano obecne opinie i wskazania do ich zastosowania.