Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Niedobór siarczanu dehydroepiandrosteronu u premenopauzalnych kobiet z przedwczesną miażdżycą

Autor:
Beata Malczewska, Jadwiga Słowińska-Srzednicka, Hanna Szwed, Ewa Chotkowska, Ilona Kowalik, Andrzej Wiernikowski, Zygmunt Sadowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2000
Tom:
2
Numer:
2
Strona początkowa:
117
Strona końcowa:
125
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
choroba wieńcowa, siarczan dehydroepiandrosteronu
Czytaj

Wprowadzenie i cel pracy: Celem prezentowanej pracy było określenie czynników ryzyka choroby wieńcowej ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń hormonalnych u prawidłowo miesiączkujących kobiet. Materiał i metodyka: Badaniem objęto grupę 110 kobiet (śr. wiek 41,8±3,9 roku), w tym 96 pacjentek (śr. wiek 41,7±3,8 roku) skierowanych do kliniki w celu wykonania koronarografii oraz 14 zdrowych pracownic szpitala (śr. wiek 41,8±3,2 roku). Wyniki: Na podstawie wyniku koronarografii wyróżniono następujące grupy chorych: CHW – 74 pacjentki z angiograficznym potwierdzeniem choroby wieńcowej (zwężenie ł50% co najmniej jednej z głównych tętnic wieńcowych), BIZ – 22 pacjentki bez istotnych zmian w koronarografii i bez danych na rozpoznanie zespołu X oraz KON – 14 zdrowych ochotniczek. Wśród pacjentek było więcej kobiet nałogowo palących papierosy niż wśród ochotniczek; najwięcej paliły chore z grupy CHW. Nadciśnienie tętnicze, otyłość i obciążające wywiady rodzinne były jednakowo częste we wszystkich grupach pacjentek. Cukrzyca i stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych w całej badanej populacji występowały bardzo rzadko. Poziom FSH, estradiolu i progesteronu był zbliżony we wszystkich badanych podgrupach i mieścił się w wartościach charakterystycznych dla kobiet przed menopauzą. U wszystkich pacjentek z chorobą wieńcową i w podgrupie po zawale serca, w porównaniu z ochotniczkami, obserwowano wybitnie podwyższone wartości insulinemii podstawowej i po obciążeniu glukozą oraz obniżone stężenie DHEA-S. Również w grupie bez istotnych zmian w koronarografii stwierdzano hiperinsulinemię i niski poziom DHEA-S. Wszystkie pacjentki z chorobą wieńcową oraz podgrupy bez i po przebytym zawale serca w porównaniu z ochotniczkami miały znamiennie podwyższone stężenie proaterogennych frakcji lipoproteinowych (cholesterol całkowity i LDL, Apo B, triacyloglicerole całkowite i VLDL) oraz obniżone stężenie frakcji ochronnych (cholesterol HDL, HDL2 i Apo A-I). Pacjentki bez istotnych zmian w naczyniach wieńcowych w porównaniu z ochotniczkami miały znamiennie obniżone stężenie cholesterolu HDL i podwyższony wskaźnik aterogenności. Na podstawie wieloczynnikowej analizy dyskryminacyjnej wyłoniono zespół czynników wysokiego prawdopodobieństwa miażdżycy tętnic wieńcowych, którego obecność stwierdza się u 91% kobiet ze zmianami w koronarografii. Są to: wywiady przebytego zawału serca, palenie papierosów, apolipoproteina A-I<160 mg%, apolipoproteina B>130 mg%, cholesterol HDL<45 mg%. Dla kobiet po przebytym zawale serca charakterystyczne jest współistnienie obciążeń genetycznych, niskiego stężenia DHEA-S, palenia papierosów, tendencji do podwyższonego poziomu testosteronu, cholesterolu HDL<45 mg%. Wymienione wskaźniki stanowić mogą kryterium decydujące o kwalifikacji młodych kobiet z bólami w klatce piersiowej do diagnostyki inwazyjnej. Wnioski: U kobiet przed menopauzą z miażdżycą tętnic wieńcowych stwierdza się hiperinsulinemię i obniżony poziom siarczanu dehydroepiandrosteronu oraz wzrost stężenia proaterogennych i redukcję stężenia ochronnych frakcji lipidowo-lipoproteinowych osocza.