Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Możliwości oceny i definicja prawidłowych prędkości ruchu ścian lewej komory serca przy użyciu tkankowej echokardiografii dopplerowskiej (TDE)

Autor:
Jarosław Drożdż, Jarosław D. Kasprzak, Michał Plewka, Michał Ciesielczyk, Maria Krzemińska-Pakuła
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2000
Tom:
2
Numer:
2
Strona początkowa:
139
Strona końcowa:
145
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
funkcja lewej komory serca, echokardiografia, tkankowa echokardiografia dopplerowska, prędkość ruchu mięśnia
Czytaj

W ciągu ostatnich kilku lat pojawiła się nowa metoda echokardiograficzna, oparta na analizie prędkości ruchu tkanek serca: tkankowa echokardiografia dopplerowska (tissue Doppler echocardiography – TDE). Według tej metody sygnał ultrasonograficzny odbity od tkanek serca podlega analizie dopplerowskiej. Prędkość tkanek przedstawiona jest w postaci kolorowej mapy nałożonej na konwencjonalny czarno-biały obraz echokardiograficzny. Dodatkowo istnieje możliwość bezpośredniego pomiaru prędkości ruchu ścian serca. Tematem pracy są pierwsze próby kliniczne zastosowania TDE z oceną ilościową funkcji lewej komory serca. Badaną grupę stanowiło 46 klinicznie zdrowych osób, w wieku od 18 do 64 lat. U wszystkich osób wykonywano konwencjonalne badanie echokardiograficzne oraz badanie TDE, oceniając wizualizację ścian serca, kierunek ruchu mięśnia lewej komory, prędkość ruchu mięśnia w standardowych segmentach lewej komory oraz czas trwania poszczególnych faz ruchu mięśnia. Na podstawie przeprowadzonych badań echokardiograficznych stwierdzono, że TDE umożliwia wizualizację struktur serca w osób klinicznie zdrowych, pozwalając na przedstawienie chwilowych kierunków ruchu ścian lewej komory serca. Prędkość ruchu ścian lewej komory serca zależała od badanego segmentu, fazy cyklu serca oraz projekcji echokardiograficznej. Najwyższe prędkości stwierdzano w zdrowym mięśniu sercowym w fazie szybkiego napływu do lewej komory, a najniższe – przed fazą zależną od skurczu przedsionków. Proporcje prędkości maksymalnych ścian lewej komory serca w poszczególnych fazach cyklu serca nie zależą od projekcji badania ani badanego segmentu i wynoszą w badanej grupie -1,72±0,28 (dla proporcji prędkości rozkurczowej w fazie szybkiego napływu do prędkości skurczowej) i 0,31±0,11 (dla proporcji prędkości rozkurczowej ścian lewej komory zależnej od skurczu przedsionków do prędkości rozkurczowej w fazie szybkiego napływu).