Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wykorzystanie systemu NOGA do oceny stanu lewej komory serca - doświadczenia wstępne

Autor:
Małgorzata Puchała-Borowik, Robert Gil, Carlo Di Mario, Jarosław Kaźmierczak, Mirosław Brykczyński, Andrzej Wojtarowicz, Zdzisława Kornacewicz-Jach
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2000
Tom:
2
Numer:
2
Strona początkowa:
149
Strona końcowa:
153
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
żywotność mięśnia sercowego, ocena elektromechaniczna serca, laseroterapia
Czytaj

Ocena żywotności i kurczliwości mięśnia sercowego u pacjentów z chorobą wieńcową stanowi ważną informację kliniczną, która w znacznym stopniu determinuje wybór dalszego sposobu leczenia. System diagnostyczny NOGA oparty na elektromechanicznym mapowaniu mięśnia sercowego pozwala w czasie rzeczywistym uzyskać trójwymiarową rekonstrukcję jam serca. Specjalny program komputerowy na podstawie analizy otrzymanych parametrów mechanicznych i potencjału elektrycznego (elektrogramu) umożliwia ocenę frakcji wyrzutowej, odcinkowych zaburzeń kurczliwości i żywotności mięśnia sercowego. Przedstawiona metoda diagnostyczna znalazła zastosowanie podczas zabiegów bezpośredniej przezskórnej laseroterapii oraz indukcji angiogenezy. Wstępne doświadczenia własne, opierające się na mapowaniu elektromechanicznym oraz przezskórnej laseroterapii wykonanych u 11 pacjentów, potwierdzają kliniczną przydatność systemu NOGA.