Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Statyny - nowe wskazania kliniczne?

Autor:
Krzysztof J. Filipiak, Maciej Niewada
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2000
Tom:
2
Numer:
2
Strona początkowa:
155
Strona końcowa:
159
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
statyny, efekty pozahipolipemizujące, wskazania
Czytaj

Statyny wprowadzono do praktyki klinicznej jako leki hipolipemizujące. Badania kliniczne dowiodły ich skuteczności w prewencji ostrych zespołów wieńcowych, mimo iż skuteczność tych leków pozostawała niewspółmiernie wysoka w stosunku do działania hipolipemizującego. Badania doświadczalne oraz obserwacje kliniczne łączą zatem dzisiaj skuteczność statyn z ich zdolnością modyfikacji funkcji śródbłonka, stabilizacją blaszek miażdżycowych pod wpływem tych leków oraz korzystnymi zmianami w układzie krzepnięcia – fibrynolizy. Statyny hamują powstawanie innych, poza cholesterolem, produktów szlaku jego syntezy, co może interferować z procesami proliferacji komórkowej. Antyproliferacyjne właściwości statyn mogą więc okazać się decydujące dla poszerzenia klinicznych wskazań do stosowania tej grupy leków. Spośród potencjalnych pozakardiologicznych zastosowań tych leków wymienia się m.in.: prewencję odrzucania przeszczepów, zmniejszanie ryzyka udaru mózgowego, zapobieganie uszk odzeniu kłębuszków nerkowych, pomocnicze stosowanie w chorobach rozrostowych. Po raz pierwszy doniesiono także ostatnio o obserwacjach wiążących stosowanie statyn ze zmniejszeniem ryzyka zapadalności na chorobę Alzheimera oraz osteoporozę. Wszystkie te wskazania wymagają potwierdzenia w odpowiednio zaplanowanych badaniach.