Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Prenatalna diagnostyka kardiologiczna

Autor:
Maria Respondek-Liberska
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2000
Tom:
2
Numer:
2
Strona początkowa:
161
Strona końcowa:
166
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
ultrasonografia płodu, echokardiografia płodu, wada serca, częstoskurcz nadkomorowy
Czytaj

Częstość występowania wad wrodzonych serca u noworodków ocenia się na 8:1000, natomiast u płodów jest ona trzykrotnie wyższa i wynosi około 24:1000. Większość wad wrodzonych serca powstaje w okresie trwania embriogenezy, między 22 a 53 dniem od zapłodnienia. Większość z nich przebiega w sposób „niemy” w czasie trwania ciąży, zazwyczaj u młodych, zdrowych kobiet, tzw. niskiego ryzyka położniczego. W pracy omówiono zasady przeprowadzenia ultrasonograficznych przesiewowych badań położniczych z uwzględnieniem oceny serca płodu oraz zasady przeprowadzania celowanego badania echokardiograficznego w ośrodku referencyjnym. Podano rodzaje prenatalnej diagnozy kardiologicznej, występującej zarówno w ciąży pojedynczej, jak i specyficzne rozpoznania kardiologiczne dla ciąży mnogiej. Wymieniono wady serca, które można zdiagnozować przed urodzeniem oraz podano wskazania tzw. planowe oraz pilne do wykonania badania echokardiograficznego płodu.