Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Analiza koszty-efektywność. Część 3

Autor:
Maciej Niewada, Krzysztof J. Filipiak
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2000
Tom:
2
Numer:
2
Strona początkowa:
175
Strona końcowa:
180
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
wskaźnik koszty–efektywność, dyskontowanie, analiza wrażliwości
Czytaj

W trzeciej części kursu przedstawione zostały kolejne etapy analizy koszty–efektywność. Omówiono problem szacowania wartości przyszłych płatności, czyli dyskontowania. Ma ono znaczenie w analizach z długim horyzontem czasowym. Ponieważ w omawianym przykładzie badania GISSI-3 obserwacja była krótkotrwała, nie zaistniała potrzeba dyskontowania. Większość wytycznych analiz farmakoekonomicznych zaleca obecnie dyskontowanie nie tylko kosztów, ale także efektów leczenia. W analizie inkrementalnej porównuje się bezpośrednio ze sobą alternatywne procedury medyczne. W tym celu często korzysta się ze wskaźnika koszty–efektywność, który dostarcza informacji o kosztach jednostki klinicznej skuteczności, czyli na przykład kosztach jednostkowej redukcji śmiertelności. Analiza wrażliwości jest najważniejszą częścią badania farmakoekonomicznego, ponieważ ma ona na celu ocenę wpływu istotnych kosztów i kluczowych założeń na wyniki analizy podstawowej. O jakości analizy ekonomicznej świadczy rozbudowana i wnikliwa analiza wrażliwości. Ostatnią częścią analizy koszty–efektywność jest prezentacja wyników, w której znaczenia nabiera porównanie opłacalności stosowania rozpatrywanej procedury medycznej z innymi. W analizie ekonomicznej badania GISSI-3 stosowanie lisinoprilu u pacjentów z zawałem serca okazało się kosztowną efektywną metodą leczenia w porównaniu z innymi procedurami kardiologicznymi.