Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zaburzenia tolerancji białek szoku cieplnego w procesie miażdżycy

Autor:
Tomasz Rechciński, Ewa Trzos
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2000
Tom:
2
Numer:
2
Strona początkowa:
181
Strona końcowa:
183
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
białka szoku cieplnego, przeciwciała, Chlamydia pneumoniae, Helicobacter pylori, choroba wieńcowa
Czytaj

Białka szoku cieplnego (heat shock proteins – HSP) to konserwatywna filogenetycznie grupa białek o dużym stopniu homologii od organizmów jednokomórkowych do ssaków. W pracy przedstawiono najnowsze doniesienia na temat prognostycznego znaczenia wzmożonej odpowiedzi humoralnej na te białka u osób z miażdżycą oraz mechanizmów jej związku z zakażeniami bakteryjnymi Chlamydia pneumoniae i Helicobacter pylori, a także zjawisk immunologicznych towarzyszących zawałowi serca i przezskórnej koronaroplastyce. Zasygnalizowano także nadzieje związane z ingerencją w te procesy poprzez antybiotykoterapię.