Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Droga do skutecznej reperfuzji: pierwotna angioplastyka, leczenie trombolityczne, inhibitor receptora GPIIb/IIIa - czy leczenie alternatywne wszystkimi wyżej wymienionymi środkami?

Autor:
Michał Ciesielczyk, Jarosław D. Kasprzak, Ewa Trzos, Jan Z. Peruga, Marek Demczuk, Maria Krzemińska-Pakuła
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2000
Tom:
2
Numer:
2
Strona początkowa:
185
Strona końcowa:
188
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zawał mięśnia sercowego, pierwotna angioplastyka, stent, antagonista receptora GPIIb/IIIa, tkankowy aktywator plazminogenu (t-PA)
Czytaj

85-letni chory został przeniesiony do Kliniki Kardiologii IMW AM w Łodzi z powodu niestabilnej choroby wieńcowej w IV klasie według CCS, z towarzyszącą niewydolnością krążenia. Wykonano natychmiast angioplastykę prawej tętnicy wieńcowej (RCA) z implantacją stentu. Następnego dnia w godzinach rannych u pacjenta wystąpił silny ból zamostkowy z uniesieniem odcinka ST w elektrokardiogramie, w odprowadzeniach znad ściany dolnej. Koronarografia wykazała zamknięcie RCA proksymalnie do stentu. Zamknięte naczynie zostało poszerzone z implantacją drugiego stentu. Pacjentowi podano dożylnie abciximab (ReoProÆ). Ze względu na utrzymujące się objawy oraz elektrokardiograficzne cechy zawału ściany dolnej zastosowano tkankowy aktywator plazminogenu (t-PA). W czasie podawania t-PA uniesienia odcinka ST ustąpiły z elektrokardiograficznymi cechami reperfuzji. Pacjenta wypisano z kliniki w stanie dobrym w siódmej dobie zawału.