Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Human genome project - implikacje kardiologiczne

Autor:
Adam Rdzanek, Krzysztof J. Filipiak
Typ:
Artykuł redakcyjny
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2000
Tom:
2
Numer:
3
Strona początkowa:
207
Strona końcowa:
214
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
genetyka, choroby układu krążenia
Czytaj

Cele programu naukowego pod nazwą Human Genome Project obejmują identyfikację blisko 100 000 genów ludzkiego DNA, określenie sekwencji nukleotydowej ludzkiego materiału genetycznego, stworzenie banków danych na temat sekwencji nukleotydowej, opracowanie nowych narzędzi badawczych dla ludzkiego genomu, rozpoczęcie dyskusji nad etycznymi, społecznymi i prawnymi konsekwencjami dokonywanych odkryć. Wiedza o zmienności genetycznej ludzkiego DNA może doprowadzić do całkowicie nowych metod diagnostyki, terapii i prewencji wielu schorzeń, wtym także chorób układu sercowo-naczyniowego. Niniejszy artykuł omawia genetyczne podstawy najczęstszych chorób układu krążenia oraz kwestie genetycznych podatności na bardziej złożone patologie, jak choroba niedokrwienna serca. Techniki terapii genowej przyczynią się w sposób istotny do lepszego zrozumienia biologii układu sercowo-naczyniowego. Można przypuszczać, że intensywne prace naukowo-badawcze, jak i doświadczenia kliniczne przełożą się niedługo na korzystne efekty stosowanej terapii genowej w chorobach układu krążenia.