Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Tętniaki rozwarstwiające aorty - punkt widzenia kardiochirurga

Autor:
Antoni Dziatkowiak, Bogusław Kapelak
Typ:
Artykuł redakcyjny
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2000
Tom:
2
Numer:
3
Strona początkowa:
215
Strona końcowa:
228
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
tętniak rozwarstwiający aorty
Czytaj

Szeroki dostęp do nieinwazyjnych metod diagnostycznych układu krążenia spowodował, że do klinik kardio-chirurgicznych coraz częściej trafiają chorzy z ostrym rozwarstwieniem aorty. Jednakże echokardiografia czy tomografia komputerowa aorty niejednokrotnie nie dają pełnej odpowiedzi na pytanie, w którym miejscu znajduje się pęknięcie błony wewnętrznej, tzw. entry. Przestrzegamy przed rozszerzaniem nadmiernej diagnostyki, która w ostrych rozwarstwieniach aorty zabiera bezcenny czas. W niniejszej pracy przedstawiamy możliwości i wyniki leczenia operacyjnego tętniaków rozwarstwiających aorty piersiowej opierając się na danych z piśmiennictwa oraz na własnych doświadczeniach. Stosowanie głębokiej hipotermii ogólnej z czasowym całkowitym zatrzymaniem krążenia w operacjach ostrych tętniaków rozwarstwiających typu A uważamy za metodę z wyboru. Przedstawiamy również możliwości zastosowania homogennych (allogenicznych) wszczepów aortalnych w leczeniu chirurgicznym wszystkich postaci tętniaków rozwarstwiających aorty wstępującej. Za pilne wskazania do leczenia operacyjnego uważamy wszystkie ostre rozwarstwienia aorty typu A oraz powikłane rozwarstwienia typu B. Zdaniem autorów zarówno ostre, jaki przewlekłe rozwarstwienia aorty zstępującej mogą być leczone zachowawczo lub z zastosowaniem technik endoskopowych.