Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zastosowanie przewlekłej elektrycznej stymulacji serca w leczeniu pacjentów z napadowym migotaniem przedsionków - nowe możliwości

Autor:
Jacek Majewski, Jacek Lelakowski
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2000
Tom:
2
Numer:
3
Strona początkowa:
271
Strona końcowa:
274
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
napadowe migotanie przedsionków, stymulacja serca
Czytaj

W ostatnich latach podejmowane są próby zastosowania stymulacji serca u pacjentów, u których uporczywie powtarzają się epizody napadowego migotania przedsionków mimo farmakoterapii antyarytmicznej. W pracy omówiono podstawy elektrofizjologiczne stymulacji dwuprzedsionkowej, stymulacji dwumiejsco-wej prawego przedsionka oraz stymulacji przegrody międzyprzedsionkowej. Stymulacja dwuprzedsionkowa polecana jest u chorych z wydłużonym czasem przewodzenia międzyprzedsionkowego. Pozwala ona na re-synchronizację czynności elektrycznej przedsionków. Stymulacja dwumiejscowa prawego przedsionka oraz stymulacja przegrody międzyprzedsionkowej zmniejszają dyspersję refrakcji i skracają czas aktywacji przedsionków. Wyniki wstępnych badań klinicznych wskazują, że zastosowanie nowych rodzajów stymulacji elektrycznej serca pozwala na redukcję występowania epizodów napadowego migotania przedsionków w przypadkach opornych na farmakoterapię antyarytmiczną.