Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Leczenie świeżego zawału serca - farmakoekonomika pierwotnej angioplastyki naczyń wieńcowych (PTCA)

Autor:
Maciej Niewada, Krzysztof J. Filipiak
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2000
Tom:
2
Numer:
3
Strona początkowa:
275
Strona końcowa:
283
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
PTCA, pierwotna angioplastyka, leczenie trombolityczne, opłacalność, kosztowa efektywność
Czytaj

Inwazyjne leczenie świeżego zawału serca jest alternatywnym sposobem leczenia świeżego zawału serca w stosunku do terapii trombolitycznej. Wiele badań klinicznych wykazało, że przezskórna angioplastyka naczyń wieńcowych (PTCA) jest bardziej skuteczną metodą udrazniania zamkniętych naczyń niż leczenie fi-brynolityczne, o ile jest wykonana w krótkim czasie od wystąpienia objawów zawału serca, w ośrodku mającym duże doświadczenie, ze stałym dostępem do pracowni hemodynamicznej oraz zapleczem kardiochi-rurgicznym. Prezentowane w niniejszej pracy wyniki badań farmakoekonomicznych, oparte na dużych badaniach klinicznych, dowodzą, że wysokie koszty samej procedury nie znajdują odzwierciedlenia we wzroście kosztów całkowitych w stosunku do leczenia farmakologicznego, a skrócony pobyt w szpitalu chorych leczonych pierwotnym PTCA powoduje, że jest to metoda o korzystniejszym stosunku efektu do kosztu. PTCA i leczenie fibrynolitycznie nie są wyłączającymi się metodami leczenia. Zalety kliniczne każdej z nich mogą się nawzajem uzupełniać. Łączne stosowanie tych metod terapeutycznych było przedmiotem badania PACT (Plasminogen Activator Angioplasty Compatibility Trial), w którym udowodniono poprawę kliniczną i wskazano możliwe korzyści farmakoekonomiczne płynące z połączenia tych metod. Analizy farmakoekonomicz-ne, oceniające miejsce pierwotnego PTCA w terapii zawału serca w warunkach polskiej ochrony zdrowia, określą w przyszłości rolę tego typu leczenia w Polsce.