Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Lista "Top-10" - najważniejszych osiągnięć kardiologii 1999 roku według American Heart Association

Autor:
Michał R. Żebrowski, Karina Wierzbowska, Michał Plewka, Agnieszka Żebrowska
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2000
Tom:
2
Numer:
3
Strona początkowa:
285
Strona końcowa:
287
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
American Heart Association, "lista Top-10", 1999
Czytaj

American Heart Association (AHA) jest jedną z najważniejszych organizacji animujących rozwój naukowy współczesnej kardiologii. Za swój oficjalny priorytet AHA uznaje działania na rzecz prewencji chorób układu krążenia i udaru mózgu. Jest to jednocześnie ważny światowy organ kształtujący opinie całej społeczności medycznej na tematy kardiologiczne. Od 1996 r. w ramach rocznego raportu AHA przedstawia listę "Top-10" - najważniejszych osiągnięć minionego roku w naukach podstawowych i klinicznych, które mogą wpłynąć na poprawę prewencji i leczenia chorób układu krążenia. Niniejszy artykuł przedstawia listę podsumowującą rok 1999, obejmującą: 1. Odkrycie genu odpowiedzialnego za występowanie ciężkiej postaci nadciśnienia u dzieci. 2. Identyfikacja genu wpływającego na wystąpienie wrodzonej wady serca towarzyszącej zespołowi DiGeorge'a. 3. Określenie defektu genowego odpowiedzialnego za rozwój choroby tangierskiej. 4. Wyjaśnienie molekularnego mechanizmu ogłuszenia mięśnia sercowego. 5. Wszczepienie zastawki serca wyhodowanej in vitro. 6. Zaliczenie cukrzycy do głównych czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca i udaru mózgu. 7. Wyniki wieloośrodkowego badania HOPE (Heart Outcomes Prevention Evaluation). 8. Innowacje przeciwzakrzepowego leczenia niedokrwiennego udaru mózgu. 9. Nowe, nieinwazyjne techniki diagnostyki choroby wieńcowej. 10. Wspomagane komputerowo, torakoskopowe pomostowanie aortalno-wieńcowe minimalnej inwazyjności (MICABG).