Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Tętniak rozwarstwiający aorty: różny przebieg kliniczny, różne strategie postępowania - opis 3 przypadków

Autor:
Włodzimierz Gierlak, Marek Kuch, Wojciech Braksator, Mirosław Dłużniewski
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2000
Tom:
2
Numer:
3
Strona początkowa:
289
Strona końcowa:
292
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
rozwarstwienie aorty, diagnostyka, leczenie
Czytaj

Etiologia rozwarstwień aorty jest głównie miażdżycowa, jednak w związku z rosnącą zachorowalnością w przedziale wiekowym 40-50 lat uwzględnia się także inne przyczyny tej choroby. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim przebudowę ściany aorty w przebiegu nadciśnienia tętniczego. Przebieg kliniczny rozwarstwienia może być różnorodny, ostra faza zaś może przybierać maskę różnych chorób. Opisano 3 przypadki rozwarstwienia aorty, na podstawie których przedstawiono współczesne postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne tego złożonego zespołu chorobowego.