Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Istotne zwężenie pnia głównego lewej tętnicy wieńcowej - domena kardiologii interwencyjnej czy kardiochirurgii? Doświadczenia własne

Autor:
Robert Gil, Tomasz Pawłowski, Artur Krzywkowski, Sebastian Ciuka, Rafał Żurawski
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2000
Tom:
2
Numer:
4
Strona początkowa:
343
Strona końcowa:
348
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
choroba wieńcowa, pień główny lewej tętnicy wieńcowej, stentowanie wieńcowe
Czytaj

Istotne zwężenie pnia głównego lewej tętnicy wieńcowej (left main stem - LMS) stanowi uznane wskazanie do zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego, jednak pozytywne doświadczenia z użyciem stentów w pierwszorzędowych tętnicach wieńcowych spowodowało, że zabieg stentowania staje się alternatywną metodą leczenia tej postaci choroby wieńcowej. W pracy przedstawiono doświadczenia własne autorów dotyczące przeprowadzania zabiegów implantacji stentów do LMS u 16 pacjentów. Ponadto szeroko omówiono aktualne doniesienia literaturowe na ww. temat.