Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Etiopatogeneza kardiologicznego zespołu X

Autor:
Wiktoria Leśniak, Władysława Kolasińska-Kloch
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2000
Tom:
2
Numer:
4
Strona początkowa:
351
Strona końcowa:
354
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
kardiologiczny zespół X
Czytaj

Kardiologiczny zespół X definiuje się jako występowanie bólów wieńcowych, dodatniego testu wysiłkowego oraz brak zmian w naczyniach wieńcowych w koronarografii przy wykluczeniu innych sercowych i po-zasercowych przyczyn bólu w klatce piersiowej. Etiopatogeneza tego zespołu nie jest w pełni poznana. Wśród przyczyn kardiologicznego zespołu X wymienia się zmiany morfologiczne w obrębie naczyń nasier-dziowych o średnim wymiarze, dysfunkcję śródbłonka, zaburzenie funkcji mikrokrążenia wieńcowego w obrębie małych, śródmięśniowych prearterioli i arterioli, nieprawidłową percepcję bólu, związaną z przedłużoną stymulacją adenozyną, nadmierną aktywność układu adrenergicznego, zaburzenia równowagi jonowej w komórkach mięśnia sercowego, insulinooporność, u kobiet niedobór estrogenów. Kontrowersje budzi problem niedokrwienia. Zespół ten charakteryzuje się z reguły dobrym rokowaniem, jego leczenie jest jednak trudne, gdyż mimo stosowania wielu leków (antagonistów wapnia, inhibitorów konwertazy angioten-syny II, aminofiliny) u części chorych nie uzyskuje się ustąpienia objawów bólowych. Nitraty, w przeciwieństwie do dusznicy bolesnej, w zespole X nie przynoszą poprawy.