Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Analiza kosztów choroby. Ekonomiczne następstwa nikotynizmu. Ile można zyskać na efektywnej walce z nałogiem palenia? Część 5.

Autor:
Maciej Niewada, Krzysztof J. Filipiak
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2000
Tom:
2
Numer:
4
Strona początkowa:
367
Strona końcowa:
371
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zespół uzależnienia od tytoniu, nikotynowa terapia zastępcza, bupropion, dodatkowy rok życia, dodatkowy rok życia skorygowany o jego jakość, opłacalność leczenia
Czytaj

Palenie papierosów jest związane z ogromnymi wydatkami na leczenie zespołu uzależnienia od tytoniu, na który składają się liczne choroby, w których palenie papierosów jest czynnikiem ryzyka. Wferód nich należy szczególnie wyróżnić chorobę niedokrwienną serca, udar mózgu, chorobę obturacyjną płuc oraz nowotwory nikotynozależne, z rakiem płuca na czele. Palacze narażają społeczeństwo na znacznie wyższe, średnio o 30%, wydatki na opiekę zdrowotną w porównaniu z osobami niepalącymi. Obecnie proponowane leczenie zespołu uzależnienia od tytoniu obejmuje nikotynową terapię zastępczą oraz stosowanie bupro-pionu. Skuteczność kliniczna tych metod zawsze uzupełnia motywację chorego do rzucenia palenia, pogłębianą przez argumenty medyczne lekarza. Dlatego trudno przecenić rolę lekarza w skutecznym leczeniu nikotynizmu. Metody leczenia uzależnienia od tytoniu są wysoce opłacalne, zwłaszcza te z nich, które charakteryzują się dużą skutecznością kliniczną. ?redni koszt dodatkowego roku życia uzyskany dzięki leczeniu nikotynizmu nie przekracza 5000 USD. Pieniądze przeznaczone na walkę z nałogiem palenia zaowocują w przyszłości nie tylko ogólną poprawą stanu zdrowia, ale także ekonomicznymi oszczędnościami na skutek ograniczenia zapadalności na choroby związane z paleniem tytoniu.