Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Rola komórki tucznej w patogenezie zmian miażdżycowych

Autor:
Tomasz Kun, Grażyna Szpunar
Typ:
Artykuł redakcyjny
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2001
Tom:
3
Numer:
1
Strona początkowa:
9
Strona końcowa:
13
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
komórki tuczne, miażdżyca, lipoproteiny, LDL, HDL
Czytaj

Komórki tuczne, ze względu na różnorodność mediatorów zawartych w ich ziarnistościach wydzielniczych, pełnią kluczową rolę w patogenezie wielu procesów chorobowych. Dopiero w ostatnich latach zwrócono jednak uwagę na potencjalny udział komórek tucznych w powstawaniu i ewolucji zmian miażdżycowych. Stwierdzono, że obecności zmian miażdżycowych w ścianach tętnic towarzyszy zwiększona liczba tych komórek obecnych we wszystkich warstwach zmienionej ściany naczyniowej. Histamina - podstawowy mediator komórek tucznych - zwiększa przepuszczalność śródbłonka dla aterogennych lipoprotein klasy LDL. W badaniach in vitro stwierdzono również, że zwiększa ona migrację i proliferację komórek mięśni gładkich w błonie wewnętrznej ściany naczyniowej. Obojętne proteazy wydzielane przez komórki tuczne mogą sprzyjać rozwojowi zmian miażdżycowych przez wpływ na metabolizm lipoprotein LDL i HDL. Istotny jest również udział mastocytów w procesach prowadzących do destabilizacji zaawansowanych płytek miażdżycowych i powstawania pęknięć w ich obrębie, co skutkuje zapoczątkowaniem zmian zakrzepowych w świetle naczynia, a klinicznie objawia się wystąpieniem ostrych objawów niedokrwiennych. Podsumowując należy stwierdzić, że dotychczasowe badania potwierdzają znaczący udział komórek tucznych w procesie aterogenezy.