Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Porównanie stężeń hormonów tarczycy u pacjentów ze stabilną, średnio nasiloną niewydolnością serca ze współistniejącą cukrzycą i bez cukrzycy

Autor:
Iwona Cąpała-Szczurko, Jerzy Kuch
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2001
Tom:
3
Numer:
1
Strona początkowa:
27
Strona końcowa:
32
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
przewlekła niewydolność serca, cukrzyca, wolna trijodotyronina, wolna tyroksyna, odwrotna trijodotyronina, tyreotropina
Czytaj

Wstęp: U wielu chorych z ciężką niewydolnością serca dochodzi do nieprawidłowości w stężeniach hormonów tarczycy określanych jako euthyroid sick syndrome (ess). Do najbardziej typowych zmian ess należą obniżone stężenie FT3 i podwyższone stężenie RT3. Cel pracy: Ocena stężenia hormonów tarczycy u chorych ze stabilną, średnionasiloną niewydolnością serca z towarzyszącą cukrzycą w porównaniu do chorych bez cukrzycy. Materiał i metodyka: Stężenie wolnej trijodotyroniny, wolnej tyroksyny oraz 3,3',5'trijodotyroniny (odwrotnej trijodotyroniny) i tyreotropiny było oznaczone w surowicach 106 chorych ze stabilną, średnionasiloną niewydolnością serca (średnia frakcja wyrzutu lewej komory - 31 %), w tym u 24 osób ze współistniejącą cukrzycą, włączonych - lecz jeszcze nie zrandomizowanych - do badania MERIT-HF. Wyniki: ?rednie stężenia hormonów tarczycy w całej grupie badanej mieściły się w zakresie norm referencyjnych. ?rednie stężenia TSH i FT3 były istotnie niższe (p=0,043, p=0,01) u pacjentów z cukrzycą w porównaniu do osób niechorujących na cukrzycę. Nie stwierdzono istotnych różnic w średnich stężeniach hormonów tarczycy między grupą chorych leczonych i nieleczonych insuliną (grupy te charakteryzowały się niską liczebnością). Wniosek: Współistnienie cukrzycy może istotnie wpływać na stan tyreometaboliczny chorego ze stabilną, średnionasiloną niewydolnością serca.