Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zawał serca u kobiet powikłany migotaniem przedsionków

Autor:
Marianna Janion, Jacek Kurzawski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2001
Tom:
3
Numer:
1
Strona początkowa:
41
Strona końcowa:
45
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zawał serca, migotanie przedsionków, kobiety, rokowanie
Czytaj

Cel: Ocena częstości występowania i wartości prognostycznej migotania przedsionków (MP) jako powikłania świeżego zawału serca u kobiet. Materiał i metodyka: Obserwowano przebieg świeżego zawału serca (MI) u 251 kobiet i 630 mężczyzn hospitalizowanych w latach 1992-96. Porównano przebieg kliniczny MI i rokowanie odległe w okresie 2-6 lat po MI grupy 43 kobiet z MP (grupa I) z grupą 208 kobiet bez MP (grupa II) oraz 67 mężczyzn z MP (grupa III) i 563 mężczyzn bez MP (grupa IV). Istotność różnic między grupami oceniono za pomocą testu %2. Wyniki: W populacji kobiet, w porównaniu z mężczyznami, charakterystyczny był większy odsetek chorych z nadciśnieniem tętniczym oraz chorych z cukrzycą. Przebieg zawału serca w grupie I i III był cięższy niż w grupie II i IV. Obok obecności MP, częściej stwierdzano zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-ko-morowego w postaci bloku A-V 11° i 111° oraz objawy wstrząsu kardiogennego i obrzęku płuc. ?miertelność szpitalna w grupie kobiet z MP była ponad dwukrotnie wyższa niż w grupie bez tych zaburzeń (34,8% i/s. 14,9% p<0,01) i blisko dwukrotnie wyższa niż u mężczyzn. Również dwukrotnie wyższą umieralność obserwowano w grupie osób z MP w okresie 2-6 lat po MI. Najwyższą roczną umieralność stwierdzono w pierwszym roku po MI - 13,9% u pacjentów z MP wobec 8,7% u pacjentów bez MP (p<0,05). Wnioski: 1. Częstość występowania MP w świeżym zawale serca u kobiet była istotnie większa niż u mężczyzn (17,1 % i/S. 10,6%, p<0,01). 2. MP w zawale serca częściej występuje u osób starszych i chorych z objawami niewydolności serca. 3. Obecność MP, wikłająca przebieg zawału serca u kobiet, istotnie pogarsza rokowanie szpitalne i odległe.