Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zaburzenia hemostazy we wrodzonych siniczych wadach serca

Autor:
Beata Kierzkowska, Jerzy Stańczyk
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2001
Tom:
3
Numer:
1
Strona początkowa:
47
Strona końcowa:
51
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
wrodzone sinicze wady serca, zaburzenia hemostazy
Czytaj

W pracy opisano zaburzenia ogolnoustrojowe towarzyszące wrodzonym siniczym wadom serca (wsws). Szczególną uwagę zwrócono na objawy kliniczne nieprawidłowości hemostazy. Manifestują się one skazą krwotoczną (wybroczyny na skórze i błonach śluzowych, krwawienia z dziąseł; nosa, krwawienia pooperacyjne) bądź powikłaniami zakrzepowymi (udary mózgu, zakrzepy po cewnikowaniu serca, zakrzepy w obrębie sztucznych zespoleń systemowo-płucnych stosowanych w operacjach paliatywnych). Omówiono patogenezę zaburzeń w układzie krzepnięcia, która uwzględnia: małopłytkowość, niedobór czynników zespołu protrombiny, tzn. czynników II, VII, IX i X, rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe, kruchość naczyń oraz zmiany funkcjonalne płytek krwi. Przedstawiono również współczesne możliwości zapobiegania i leczenia zaburzeń krzepnięcia we wsws, podkreślając istotne znaczenie wczesnej całkowitej korekcji chirurgicznej tych wad.