Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Postępowanie u chorych ze zwężeniem tętnic szyjnych - diagnostyka ultrasonograficzna

Autor:
Anna Kabłak-Ziembicka, Wiesława Tracz, Marta Hlawaty, Mieczysław Pasowicz, Elżbieta Suchoń
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2001
Tom:
3
Numer:
1
Strona początkowa:
53
Strona końcowa:
58
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zwężenie światła tętnicy szyjnej wewnętrznej, endarterektomia, ultrasonografia naczyniowa
Czytaj

Zwężenie światła tętnicy szyjnej wewnętrznej stanowi problem kliniczny z uwagi na zwiększone ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu. W latach 90. opublikowano wyniki 3 wieloośrodkowych badań (ECST, NASCET, ACAS), które porównały skuteczność leczenia zachowawczego i operacyjnego u chorych ze zwężeniem światła tętnicy szyjnej wewnętrznej. Analiza wyników wykazała, że tylko w grupie pacjentów z istotnym zwężeniem światła tętnicy (ECST, NASCET >70%, ACAS >60%), endarterektomia zmniejszyła w sposób istotny ilość udarów niedokrwiennych mózgu oraz zgonów. Na podstawie tych badań Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne opracowało wskazania do endarterektomii, obejmujące przede wszystkim chorych ze zwężeniem światła tętnicy szyjnej wewnętrznej w zakresie 70-99% oraz z przebytym niedawno incydentem przemijającego niedokrwienia mózgu. W chwili obecnej podstawową, szeroko dostępną i nieinwazyjną metodą diagnostyki zwężeń jest ultrasonografia naczyniowa, która informuje o stopniu zwężenia tętnicy szyjnej, jak i morfologii blaszki miażdżycowej. Pozwala ona na wyodrębnienie chorych z istotnym zwężeniem i zwiększonym ryzykiem incydentów mózgowych, a także umożliwia ocenę wyników leczenia.