Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Farmakoekonomia antagonistów GP IIb/IIIa (część 1)

Autor:
Ewa Kowalik, Maciej Niewada, Krzysztof J. Filipiak
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2001
Tom:
3
Numer:
1
Strona początkowa:
59
Strona końcowa:
64
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
abciximab, ostre zespoły wieńcowe, przezskórna angioplastyka wieńcowa (PTCA), stentowanie
Czytaj

Pierwsza część farmakoekonomii antagonistów GP IIb/IIIa jest poświęcona znaczeniu tej grupy leków w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych i zabiegach przezskórnej angioplastyki naczyń wieńcowych. Dotychczas na podstawie licznych badań stwierdzono, że 3 leki z tej grupy - abciximab, eptifibatid i tirofiban -przynoszą znaczne korzyści kliniczne i poprawiają rokowanie u chorych. Niestety są to jednocześnie jedne z najdroższych preparatów dostępnych w kardiologii interwencyjnej. Dotyczy to zwłaszcza abciximabu, który jednocześnie wydaje się być najkorzystniej działającym antagonistą GP IIb/IIIa. Dlatego w tej części najwięcej uwagi poświęcono abciximabowi i wynikom analiz farmakoekonomicznych przeprowadzonych na podstawie dużych badań klinicznych z udziałem tego leku. Przedstawiono wyniki analizy kosztów w badaniu EPIC i EPILOG oraz wyniki analiz typu koszty-efektywność przeprowadzonych w różnych krajach w oparciu o najważniejsze badania kliniczne z abciximabem. Koszt dodatkowego roku życia w tych badaniach nie przekracza 20 000 dolarów. Wydaje się, że abciximab jest szczególnie opłacalny w leczeniu angioplastycz-nym chorych z grup wysokiego ryzyka (niestabilna choroba niedokrwienna serca, świeży zawał serca), chorych na cukrzycę oraz w zabiegach z wszczepianiem stentu.